2019 Show Schedule

2019
NOVEMBER
Oakland- Whole Bead Show November 15-17 Oakland Marriott Center
San Mateo- Intergem Show November 29-December 1
San Mateo County Event Center
DECEMBER